Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums

Paraugs