16.08.2012.Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvuzraudzība siltumavota rekonstrukcijai Liepājā, Kaiju ielā 33" (ID Nr.2012/07-21) rezultātiem.

IA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties uz 2011.gada 27. jūnijā noslēgto līgumu Nr. L-PCS-11-0013 ar Valsts aģentūru „Latvijas investīciju un attīstības...

Lasīt vairāk »
01.06.2012.Izsludinātā iepirkuma procedūra „Biokoģenerācijas stacijas izveide Liepājā" (identifikācijas Nr.LE2010/07-35) tiek pārtraukta.

SIA „Liepājas enerģija" pamatojoties uz 2010.gada 28.jūlijā noslēgto līgumu Nr. L-KEA-10-0002 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Biokoģenerācijas stacijas...

Lasīt vairāk »
01.06.2012.Iepirkuma procedūra „Biokoģenerācijas stacijas izveide Liepājā" (ID Nr.LE2011/07-22)

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties uz 2010. gada 28.jūlijā noslēgto līgumu Nr.L-KEA-10-0002 ar Valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības...

Lasīt vairāk »
01.06.2012.Iepirkuma procedūra „Būvuzraudzība biokoģenerācijas stacijas izveidei Liepājā, Kaiju ielā 33" (ID Nr.LE2011/07-37)

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties uz 2010. gada 28.jūlijā noslēgto līgumu Nr.L-KEA-10-0002 ar Valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības...

Lasīt vairāk »
01.06.2012.Iepirkuma procedūra „Būvuzraudzība ēku un būvju nojaukšanai Kaiju ielā 33, Liepājā" (ID Nr.LE2011/07-39)

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties uz 2010. gada 28. jūlijā noslēgto līgumu Nr. L-KEA-10-0002 ar Valsts aģentūru "Latvijas investīciju un attīstības...

Lasīt vairāk »
13.01.2012.Termiņa pagarinājums un grozījumi iepirkuma procedūra „Atklātās šķeldas noliktavas būvniecība" (ID Nr.2012/07-01).

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties uz 2011.gada 27. jūnijā noslēgto līgumu Nr. L-PCS-11-0013 ar Valsts aģentūru "Latvijas investīciju un attīstības...

Lasīt vairāk »