18.05.2012.Paziņojums par iepirkuma procedūras „Centralizētās siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcijas Liepājā, 2. kārtas tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana" (identifikācijas Nr.LE2012/07-18) rezultātiem

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties uz 2012.gada 5. aprīlī noslēgto līgumu Nr. L-PCS-12-0025 ar Valsts aģentūru „Latvijas investīciju un attīstības...

Lasīt vairāk »
13.04.2012.Iepirkuma procedūra „Centralizētās siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcijas Liepājā, 2. kārtas tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana" (ID Nr.2012/07-18)

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties uz 2012.gada 05. aprīlī noslēgto līgumu Nr. L-PCS-12-0025 ar v/a Latvijas Investīciju un attīstība aģentūrā par...

Lasīt vairāk »