31.10.2012.Projekta „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" īstenošana tika pabeigta Līgumā Nr. 9-09/3.5.2.1/008/005 noteiktajā termiņā, t. i. līdz 25. novembrim visas projektā iekļautās būvniecības kārtas tika nodotas ekspluatācijā.

SIA „Liepājas enerģija"  2010. un 2011. gadā rekonstruēja aptuveni 70% pilsētas maģistrālo siltumtīklu, kas ļāva ievērojami paaugstināt siltumapgādes efektivitāti un samazināt...

Lasīt vairāk »
31.10.2012.Noslēgumam tuvojas ES Kohēzijas fonda projkets „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā"

SIA „Liepājas enerģija" šogad turpināja maģistrālo siltumtīklu nomaiņu. Tas jau otro gadu notika ES Kohēzijas fonda finansiāli atbalstītā projekta „Centralizēto siltumenerģijas...

Lasīt vairāk »
02.10.2012.Iepirkuma procedūra „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" (ID Nr.2011/07-01) tiek pārtraukta

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties, ka uz 2009. gada 25.novembrī noslēgto līgumu Nr.9-09/3.5.2.1/008/005 ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts...

Lasīt vairāk »
02.10.2012.Iepirkuma procedūra „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" (ID Nr.LE2010/07-44) tiek pārtraukta

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties, ka uz 2009. gada 25.novembrī noslēgto līgumu Nr.9-09/3.5.2.1/008/005 ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts...

Lasīt vairāk »
02.10.2012.Iepirkuma procedūra „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" (ID Nr.LE2010/07-42)

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties, ka uz 2009. gada 25.novembrī noslēgto līgumu Nr.9-09/3.5.2.1/008/005 ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts...

Lasīt vairāk »
02.10.2012.Iepirkuma procedūra „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" tiek pārtraukta. (ID LE2010/07-34)

SIA „Liepājas enerģija" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") pamatojoties, ka uz 2009. gada 25.novembrī noslēgto līgumu Nr.9-09/3.5.2.1/008/005 ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts...

Lasīt vairāk »
02.10.2012.Iepirkuma procedūra „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" (ID Nr. LE2009/07-05 )

Iepirkuma procedūra „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" (iepirkuma identifikācijas Nr. LE2009/07-05 ) izsludināta atbilstoši Latvijas Republikas...

Lasīt vairāk »
02.10.2012.Iepirkuma procedūra Nr. LE2009/07-04 „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā" (ID Nr.LE2009/07-04)

2009.gada novembrī sākās pirmais projekta realizācijas posms - tika uzsākta iepirkuma procedūra Nr. LE2009/07-04 „Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija...

Lasīt vairāk »