Sabiedrība

 "Liepājas enerģija" ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kuram svarīgi ne tikai sniegt kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu, bet arī rūpēties par vietējo sabiedrību, kurā darbojamies, jo jebkura biznesa ilgtspēja ir cieši saistīta ar sabiedrības labklājību. Tāpēc "Liepājas enerģija" atbalsta darbiniekus un viņu ģimenes, kā arī izglīto sabiedrību par centralizētās siltumapgādes jautājumiem, energoefektivitāti, "zaļo" enerģiju un apkārtējās vides saglabāšanu. 

SABIEDRĪBAS IESAISTES MĒRĶI

“Liepājas enerģijas” sabiedrības iesaistes attīstībai 2018. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Organizēt skolēnu un studentu ekskursijas uzņēmuma ražošanas objektos
 • Izglītot un iesaistīt iedzīvotājus aktivitātēs par siltumenerģiju, energoefektivitāti, vides ilgtspēju
 • Organizēt fotokonkursu par siltumenerģiju sadarbībā ar Liepājas izglītības iestādēm
 • Publiskot uzņēmuma jauno mājas lapu
 • Īstenot klientu apmierinātības pātījumu

“Liepājas enerģijas” sabiedrības iesaistes attīstībai 2017. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Izglītot un iesaistīt iedzīvotājus aktivitātēs par siltumenerģiju, energoefektivitāti, vides ilgtspēju (Izpildīts)
 • Organizēt projektu par siltumenerģiju un energoefektivitāti sadarbībā ar biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība” “ZINOO” Liepājas filiāli (Izpildīts)
 • Organizēt Atvērto durvju dienu (Izpildīts)
 • Atjaunot uzņēmuma mājas lapu www.liepajasenergija.lv (Projekts izstrādes stadijā)

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Galvenie "Liepājas enerģijas" realizētie sabiedrības atbalsta principi ir ietverti uzņēmuma misijā un vērtībās - nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

Īstenojot korporatīvo sociālo atbildību “Liepājas enerģija” atbalsta šādas jomas:

 • zinātne un izglītība. “Liepājas enerģijas” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām
 • vides ilgtspēja. Viens no “Liepājas enerģijas” darbības pamatprincipiem ir atbildīga rīcība pret apkārtējo vidi, tāpēc uzņēmums veicina sabiedrības – primāri bērnu un jauniešu – izglītošanu par vides aizsardzību, zaļo domāšanu un energoefektivitāti
 • sociālā atbildība. “Liepājas enerģija” kā sociāli atbildīgs uzņēmums veicina personu ar īpašām vajadzībām – primāri bērnu un jauniešu –, pensionāru un maznodrošinātu personu labklājības paaugstināšanu, atbalstot sporta un kultūras pasākumu realizēšanu, rehabilitācijas aktivitāšu īstenošanu, mācību līdzekļu, speciālā inventāra un citu nepieciešamo līdzekļu iegādi materiāli tehniskās bāzes papildināšanai

Aktivitātes, kas netiek atbalstītas:

 • aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un/vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu
 • uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes
 • reliģiska un/vai politiska satura aktivitātes vai arī aktivitātes, kas var asociēt ar šādu saturu

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji:

 • atbilstība. “Liepājas enerģija” vērtē, kā pieteiktā aktivitāte saskan ar uzņēmuma darbības mērķiem, vērtībām un noteiktajām atbalsta jomām
 • ilgtspēja. “Liepājas enerģija” vērtē pieteiktās aktivitātes ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, spēju turpināties arī pēc atbalsta sniegšanas, kā arī turpina jau īstenotas un iesāktas atbalsta programmas
 • nozīme vietējā kopienā. “Liepājas enerģija” vērtē aktivitātes nozīmi vietējā kopienā, ņemot vērā iesaistīto skaitu no īstenotās aktivitātes

Pieteikumus var iesniegt organizācijas, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar “Sabiedriskā labuma organizāciju likumu”. Saņemtos pieteikumus 30 dienu laikā izvērtē “Liepājas enerģijas” valde; lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā uzņēmuma iespējas un pieteikuma atbilstību. Par rezultātiem pretendents tiek informēts, atbildi nosūtot uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pastu, pasta adresi vai sazinoties pa tālruni.

“Liepājas enerģijas” tiesības sniegt sabiedrībai atbalstu dāvinājumu (ziedojumu) veidā regulē likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”.

Atbildīgā persona jautājumos par dāvinājumiem (ziedojumiem): Agija Tērauda, sabiedrisko attiecību speciāliste; tālrunis: 63425673, 28647396, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Realizētie sabiedrības atbalsta projekti 2017.gadā:

 • Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte - nodrošinātas balvas Datorzinātņu olimpiādes uzvarētājiem 
 • Liepājas Piejūras slimnīcas psihiatriskās klīnikas bērnu nodaļa - nodrošināta personāla apmācība alternatīvo ārstniecības metožu apgūšanai un materiāli tehniskās bāzes papildināšana
 • Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība" - nodrošināts atbalsts speciāla pacēlāja iegādei, kas atvieglo pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem