Stratēģija

“Liepājas enerģijas” pārliecība – uzņēmuma panākumi ir cieši saistīti ar visas sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī ar sakārtotu un veselīgu apkārtējo vidi.

Mūsu mērķis ir īstenot uzņēmējdarbību, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību, balstītu uz drošu un kvalitatīvu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu klientiem un sabiedrības izglītošanu jautājumos par vides aizsardzību un energoefektivitāti. 

MISIJA

Nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

VĪZIJAzelts

Klientu izvēlēts inovatīvs un stabils siltumapgādes uzņēmums.

 
 

VĒRTĪBAS

Profesionalitāte. Mēs tiecamies pilnveidoties un veidojam ilgtermiņa attiecības.

Kvalitāte. Mēs rūpējamies par drošu pakalpojumu visa tā darbības laikā.

Atbildība. Mēs rīkojamies atbildīgi pret darbiniekeim, klientiem, sadarbības partneriem un apkārtējo vidi.GDU logo

 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

  • Saglabāt vienotu centralizētas siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu
  • Panākt siltumenerģijas izmaksu samazinājumu
  • Maksimāli samazināt siltuma zudumus
  • Pilnveidot ražošanu un pārvades infrastruktūru, izmantojot modernākās tehnoloģijas
  • Atjaunot siltumtīklus un izmantot koģenerācijas staciju, lai nodrošinātu zemākas pārvades un ražošanas izmaksas
  • Palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, lai nodrošinātu uzņēmuma un Liepājas siltumapgādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstību

VVD Zalas izcilibas balva logo