Stratēģija

vertibas“Liepājas enerģijas” pārliecība – uzņēmuma panākumi ir cieši saistīti ar visas sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī ar sakārtotu un veselīgu apkārtējo vidi.

 

Mūsu mērķis ir īstenot uzņēmējdarbību, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību, balstītu uz drošu un kvalitatīvu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu klientiem un sabiedrības izglītošanu jautājumos par vides aizsardzību un energoefektivitāti. 

 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Atbilstoši uzņēmuma misijai un vīzijai, Liepājas enerģija ir noteikusi šādus galvenos attīstības un darbības mērķus 2015.–2024. gadam:

  • saglabāt un attīstīt vienotu centralizētās siltumapgādes sistēmu Liepājā kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu;
  • nodrošināt Liepājas siltumenerģijas tarifa konkurētspēju ar lokālo apkuri arī pēc elektroenerģijas iepirkuma atbalsta beigām;
  • samazināt siltuma zudumus siltumtrasēs līdz minimālajam tehniski iespējamam līmenim 13% pie 205 GWh siltumenerģijas realizācijas;
  • nodrošināt nepieciešamās jaudas gan atjaunojamam vietējam energoresursam, gan dabasgāzei;
  • piesaistīt jaunus klientus, piedāvājot izdevīgus siltumapgādes pieslēgšanas risinājumus un kļūstot par stabilu ilgtermiņa sadarbības partneri;
  • palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, nodrošinot līdzsvarotu siltumapgādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstību bez dalībnieku papildu finansējuma.

Atbilstoši noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, katru gadu detalizētāk tiek noteikti mērķi klientu apkalpošanas, finanšu, ražošanas un organizācijas jomās.

 

 


apbalvojumi

 

 Iso abi