Ēkas individuālā siltummezgla iespējas gudram siltumenerģijas lietojumam

Individuālais siltummezgls ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas sastāvdaļām. Tā kvalitatīva uzstādīšana, precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski priekšnosacījumi, lai apkures sistēma būtu droša, mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla temperatūra un tajā pašā laikā siltumenerģijas patēriņš būtu gudrs un ekonomisks.

Liepājā vairāk nekā 80% (skatīt diagrammu) centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgto māju ir aprīkotas ar moderniem un pilnībā automatizētiem individuālajiem siltummezgliem (ISM), kas, ievērojot regulāru un kvalitatīvu apkopi, māju īpašniekiem ļauj maksimāli optimizēt siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to saņemt zemākus rēķinus par apkuri.  Tomēr pilsētā vēl ir arī tādi objekti, kuros siltummezgli darbojas pēc tā sauktās atkarīgās shēmas (siltummezglā nav uzstādīts atdalošais siltummainis); šādiem siltummezgliem ir novecojusi automātika, un tas paaugstina siltumenerģijas patēriņu. Turklāt atkarīgie ISM ieverojami samazina ēkas iekšējās apkures sistēmas (radiatoru un cauruļvadu) drošību un kalpošanas laiku, jo nepārtraukti darbojas paaugstināta spiediena ietekmē.

Kā darbojas ISM?

Individuālais siltummezgls, izmantojot SIA “Liepājas enerģija” piegādāto siltumenerģiju, nodrošina ēkas telpu apsildīšanu, kā arī nodrošina karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju. Patērēto siltumenerģiju uzskaita verificēts skaitītājs, un parasti uzskaite ir atsevišķi apkurei un atsevišķi karstā ūdens sagatavošanai; arī iedzīvotāju ikmēneša rēķinos šiem pakalpojumiem izmaksas norādītas atsevišķi.

Siltummezgls darbojas automātiskā režīmā, bet vēlamos parametrus, to skaitā temperatūru dzīvokļos, nosaka īpašnieks vai pārvaldnieks, saskaņojot jautājumu ar mājas iemītniekiem. Ir mājas, kur iedzīvotāji vienojušies dzīvokļos uzturēt zemu temperatūru (+16…+18 grādu), lai izmaksas par apkuri būtu zemākas. Un ir mājas, kur iedzīvotāji izvēlējušies augstāku temperatūru (+20…+24 grādu), tādējādi paaugstinot ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu. Jāņem vērā, ka, āra gaisa temperatūrai mainoties par vienu grādu, siltumenerģijas patēriņš attiecīgi var samazināties vai palielināties par 5 – 6%.

Pateicoties ISM atsevišķos mēnešos siltumenerģijas patēriņš var pat ievērojami samazināties. Tas atkarīgs no tā, cik biežas un ilgstošas šajos mēnešos ir bijušas krasas āra gaisa temperatūras izmaiņas (atkušņi). Tieši šādos apstākļos siltummezgls darbojas ar vislielāko atdevi – nepieļauj dzīvokļu neefektīvu pārkurināšanu. Siltās rudens un pavasara dienās, kad iedzīvotājiem lieks siltums nav nepieciešams, ISM automātiski samazina siltumenerģijas patēriņu vai pat pilnībā pārtrauc darbību, savukārt, ārgaisa temperatūrai pazeminoties, sistēma pati ieslēdzas, turpinot nodrošināt komfortablu temperatūru mājokļos.

Tāpat ISM ļauj uzturēt atšķirīgas gaisa temperatūras dažādos diennakts posmos – piemēram, dienas laikā, kad lielākā daļa iedzīvotāju atrodas darba gaitās, un naktī temperatūru iespējams samazināt par dažiem grādiem, bet no rīta un vakarā to automātiski var paaugstināt.

Kāpēc jāveic ISM modernizācija?

Ir divu veidu siltummezgli – vieni darbojas pēc atkarīgās shēmas, otri pēc neatkarīgās. Ko tas nozīmē? Atkarīgā siltummezgla gadījumā karstais ūdens no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas nokļūst ēkas apkures sistēmā, veic ēkas apsildīšanu un atgriežas pilsētas siltumttīklos; savukārt, neatkarīgais siltummezgls ir aprīkots ar siltummaini, un tadā gadījumā ēkas apkures sistēma tikai vienu reizi tiek uzpildīta ar siltumnesēju no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas, un siltumnesējs (karsts ūdens) visu laiku cirkulē tikai un vienīgi konkrētās ēkas apkures sistēmā, nodrošinot telpu apsildīšanu. Atkarīgajiem siltummezgliem ir minimālas regulēšanas iespējs, tās rada lielākus siltuma zudumus siltumtīklos un ierobežo hidraulisko režīmu regulēšanu. Tāpat avārijas gadījumos noplūdes var radīt lielus zaudējumus, kā arī nepieciešama lielāka siltumnesēja spiediena starpība ēkas ievadā. Vecajiem ISM ir salīdzinoši lieli ekspluatācijas izdevumi un nevienmērīga siltumenerģijas sadale. Šo iemeslu dēļ siltumapgādes nozares eksperti iesaka veikt ISM modernizāciju, pārejot uz pilnībā automatizētiem siltummezgliem.

Liepājā šobrīd vairāk nekā 85% daudzdzīvokļu dzīvojamo māju aprīkotas ar moderniem un pilnībā automatizētiem siltummezgliem, tāpat arī vairāk nekā 70% pašvaldības, juridiskā un privātā sektora īpašumu ir moderni ISM. Neatkarīgie siltummezgli tiek izbūvēti arī visos “Liepājas enerģijas” jauno klientu objektos. Tātad Liepājā modernizācija būtu jāveic tikai tajās ēkās, kur siltummezgls nav modernizēts aptuveni pēdējo desmit gadu laikā – pirms savu darbību uzsāka “Liepājas enerģija”.

Būtiskākie iedzīvotāju ieguvums no moderna siltummezgla ierīkošanas ir drošība un lielāks komforts ēkas siltumapgādē, jo iespējams veikt regulēšanu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm, maksātspējai un laikapstākļiem.  Ar vecajām iekārtām regulēšana nav iespējama – tās iestatītas noteiktā režīmā, un ēkā ir vienāda apkure siltākās un vēsākās dienās. Tāpēc siltākā laikā dzīvokļos mēdz būt karsti, bet lielā salā – vēsi. Tas nozīmē, ka mainīgu laika apstākļu gadījumā ar vecajiem siltummezgliem siltumpatēriņš būs lielāks nekā ar jaunajiem.

ISM tehniskā apkope

Šobrīd, kad apkures sezona ir noslēgusies, ir īstais laiks, lai domātu gan par ISM tehnisko apkopi, gan citiem energoefektivitātes pasākumiem.

Regulāra – vismaz reizi gadā – ISM tehniskā apkope pirmkārt ļauj precīzi uzstādīt parametrus, lai tiktu lietots tikai tik daudz siltumenerģijas, cik nepieciešams katrai konkrētai mājai, otrkārt profesionāla siltummezgla apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību.

Kā liecina pieredze, mājas, kurās siltummezglu apkalpo sertificētas firmas vai vismaz sertificēti speciālisti, pārsvarā nav sūdzību no iedzīvotājiem un arī siltummezgls darbojas nevainojami. Noteikti nevajadzētu apkopi veikt pašiem iedzīvotājiem vai uzticēt šo atbilsdīgo uzdevumu nepieredzējušiem speciālistiem.

“Liepājas enerģija" kā siltumenerģijas piegādātājs neiejaucas siltummezgla darbībā un tā regulācijā; siltummezglos ir uzstādītas skaitītāju mērījumu nolasīšanas iekārtas, kas ļauj ne vien rādījumus nolasīt attālināti, bet arī sekot tiem līdzi tiešsaistē. Attālināto skaitītāju mērījumu nolasīšanas sistēmu jeb telemetriju uzņēmums ieviesis pēdējos gados un šobrīd jau visas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas aprīkotas ar iekārtām, kas ne vien atvieglo ikmēneša rādījumu nolasīšanu, bet garantē arī mērījumu precizitāti, mazākus siltuma zudumus, iespēju analizēt siltumpatēriņu un to optimizēt, kā arī signalizē par potenciālajiem siltumapgādes sistēmas bojājumiem. Turklāt, kas vēl ir svarīgi – māju īpašnieki un apsaimniekotāji paši var sekot līdzi sava īpašuma rādījumiem un siltumenerģijas patēriņam, kas savukārt ļauj ilgtermiņā plānot nepieciešamos energoefektivitātes pasākumus.

Tikai modernizēts un pilnībā automatizēts ISM nodrošina šādas iespējas un priekšrocības:

  1.     apkures sistēmas regulēšanu, siltuma lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās visu gadu neatkarīgi no gadalaika;
  2.     zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmās un augstāku drošību ekspluatācijā;
  3.     samazina siltumnesēja noplūdi avārijas situācijā, jo siltummainis nodala ēkas siltumapgādes sistēmā un ārējos siltumtīklos cirkulējošo ūdeni;
  4.     atvieglotu ēkas apkures sistēmas atgaisošanu, apkures sezonai sākoties;
  5.     nodrošina minimālus uzturēšanas izdevumus.

Par ēkas siltummezgla modernizācijas nepieciešamību jautā savam namu apsaimniekotājam vai ēkas pārvaldiekam, vai sazinies ar “Liepājas enerģijas” Klientu apkalpošanas daļu, zvanot pa tālruni: 63488866.

ISM raksturojums Liepaja