KUR RODAS SILTUMA ZUDUMI UN KAS PAR TIEM ATBILD?

Zudumi rodas ikvienā sistēmā, bet šo zudumu apjoms atkarīgs no tā, cik izolēta un sakārtota ir konkrētā sistēma. "Liepājas enerģija" ražo un piegādā siltumenerģiju līdz katram namam un atbild par tās kvalitāti un citiem tehniskajiem lielumiem; par siltuma zudumiem ārējos tīklos patērētājs neatbild.

Lai samazinātu siltuma zudumus ārējos tīklos, "Liepājas enerģija" 2009.gada nogalē uzsāka un turpina rekonstruēt pilsētas siltumtīklus. Līdz šim rekonstruēti jau vairāk nekā 60% siltumtīklu, bet pilnībā rekonstrukcija tiks pabeigta līdz 2020.gadam.

Mājas iekšējā siltumsaimniecība ir namu apsaimniekotāja pārziņā, un apsaimniekotājs ir atbildīgs par siltuma zudumiem mājas iekšējos siltumtīklos. Lai siltuma zudumus maksimāli samazinātu, ir nepieciešams veikt ēkas energoefektivitātes pasākumus – sakārtot iekšējo siltumapgādes sistēmu, nosiltināt ārsienas, pagrabu, bēniņus u.c.