KĀ MAKSU PAR SILTUMU IETEKMĒ ĒKAS INDIVIDUĀLAIS SILTUMMEZGLS?

Pareizi noregulēts siltummezgls (ISM) ļauj izlietot tikai tik daudz siltumenerģijas, cik nepieciešams patērētāja komfortam.

ISM ieregulēšana ir noslēdzošs un ļoti svarīgs posms ISM uzstādīšanas procesā. Ieregulēšanas procesu veic licencēts uzņēmums vai arī atsevišķi sertificēti speciālisti. Bez speciālistu zināšanām šādi darbu veikšana nav iespējama. Bieži vien ISM ieregulēšana var prasīt laiku – pat visu pirmo apkures sezonu pēc ISM uzstādīšanas.

Lai panāktu vienmērīgu siltuma sadali ēkā, ir nepieciešams uzstādīt arī balansējošos vārstus uz visiem stāvvadiem, lai katrs dzīvoklis saņem tieši tik daudz siltumenerģijas, cik nepieciešams, nodrošinot noteiktu temperatūru dzīvoklī.