KAD SĀKAS UN BEIDZAS APKURES SEZONA?

Patērētājs centralizētās siltumapgādes pakalpojumu var pieslēgt un atslēgt sev vēlamā laikā un attiecīgi pats noteikt apkures sezonas ilgumu. Lai pieslēgtu vai atslēgtu apkuri, iedzīvotājiem ar lūgumu jāvēršas pie sava namu apsaimniekotāja, kas pieņem lēmumu un organizē apkures pieslēgšanu vai atslēgšanu. Turklāt ēku siltummezglos uzstādīti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kuras dod iespēju ar minimālu siltumenerģijas patēriņu drēgnajās dienās nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru.