KĀDAI JĀBŪT GAISA TEMPERATŪRAI DZĪVOKLĪ?

Liepājā visās daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), kas ļauj regulēt un mainīt uzstādījumus, lai patērētāju dzīvokļos nodrošinātu komfortablāko gaisa temperatūru. Līdz ar to nav vienas noteiktas gaisa temperatūras – dažādās mājās un pat dažādos dzīvokļos tā var būt atšķirīga. Ja gaisa temperatūra ir neapmierinoša, mājas iedzīvotājam jāinformē namu apsaimniekotājs, lai vienotos par iespējamajām temperatūras izmaiņām.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 211-08 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami dzīvojamo istabu gaisa temperatūrai aukstajā gadalaikā jābūt +18°C. Par augstāku temperatūru normatīvajos aktos nekādu norāžu nav, par to vienojas mājas iedzīvotāji.