VAI NO APKURES IESPĒJAMS ATSLĒGTIES JEBKURĀ LAIKĀ? PIEMĒRAM, GADĪJUMĀ, JA STRAUJI PAAUGSTINĀS GAISA TEMPERATŪRA?

Tas ir iespējams, jo vēlamo gaisa temperatūru namu apsaimniekotājs var ieregulēt mājas individuālajā siltummezglā (ISM). Attiecīgi arī iespējams pilnībā atslēgt apkuri vai arī sistēmu noregulēt tā, lai tā nodrošinātu ēkas apsildīšanu pie noteiktām ārgaisa temperatūrām.