VAI, PIESLĒDZOT APKURI, GAISA TEMPERATŪRAI DZĪVOKLĪ UZREIZ JĀBŪT PIETIEKAMAI?

Ja ēkā apkure nav bijusi ilgstoši vai temperatūra telpās ievērojami pazeminājusies, tad vēlamās temperatūras sasniegšanai un ēkas uzsilšanai būs nepieciešams zināms laiks – vairāk nekā pāris stundu. Lielākoties uzreiz silst visi radiatori, taču ir arī iespējams, ka apkures sistēmā ir iekļuvis gaiss un ūdens atsevišķos radiatoros vairs necirkulē. Par šādiem gadījumiem, lai novērstu nepilnības, jāziņo savam namu apsaimniekotājam.