KO DARĪT, JA MĀJAI APKURE IR PIESLĒGTA, BET RADIATORI NESILDA (VAI NESILDA KĀDĀ KONKRĒTĀ TELPĀ)?

Ja radiatori nesilda, iespējams, nepieciešama to atgaisošana; jāpārliecinās par atbilstošiem uzstādījumiem ēkas siltummezglā. Ja radiatori un mājas iekšējā siltumapgādes sistēma ir darba kārtībā, tomēr telpās joprojām nav nodrošināta vēlamā gaisa temperatūra, iedzīvotājiem ir iespēja lemt par mājas siltumapgādes režīma koriģēšanu, paaugstinot temperatūru, par to informējot namu apsaimniekotāju.

Ēkas iekšējos siltumtīklus apkalpo namu apsaimniekotājs, un visi jautājumi, kas saistīti ar iekšējās apkures sistēmas uzturēšanu, t.sk. pakalpojuma nesaņemšanu iekšējās sistēmās, iedzīvotājiem jārisina ar namu apsaimniekotāju.