ĒKAS INDIVIDUĀLAIS SILTUMMEZGLS

Individuālais siltummezgls (ISM) nodrošina nepieciešamā komforta līmeni dzīvojamā mājā. Liepājā visās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kas saņem centralizēto siltumapgādi, ir uzstādīti moderni individuālie siltummezgli ar automātisko temperatūras regulēšanas iespēju.

Moderns, pilnībā automatizēts ISM nodrošina vairākas priekšrocības:

  • apkures sistēmas regulēšanu, siltumenerģijas lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās neatkarīgi no gadalaika;
  • iespēju regulēt apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika posmam izvēlētā temperatūrā;
  • automātisku apkures temperatūras regulēšanu atkarība no ārgaisa temperatūras;
  • zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmā un līdz ar to augstāku drošību lietošanā;
  • racionālu siltumenerģijas izmantošanu.