AUTOMATIZĒTI INDIVIDUĀLIE SILTUMMEZGLI

  • Ļauj automātiski un kvalitatīvi regulēt ēku apkures sistēmas, nodrošināt telpās optimālu, iedzīvotāju izvēlētu temperatūru.
  • Jebkurā diennakts laikā iespējams sagatavot karsto ūdeni 50-55 grādu temperatūrā neatkarīgi no tā patēriņa.
  • Iespējams ieregulēt nepieciešamo apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika periodam – piemēram, diennaktij (naktī samazināt karstā ūdens temperatūru vai par dažiem grādiem pazemināt telpu apsildīšanas temperatūru).
  • Ir drošāki ekspluatācijā, jo ēkas apkures sistēma strādā ar spiedienu līdz 6 bar.
  • Samērīgi uzturēšanas izdevumi.
  • Automātiski tiek nodrošināts ekonomisks un vienmērīgs apkures režīms atkarībā no āra gaisa temperatūras visā apkures sezonā.
  • Nodrošina patērētās siltumenerģijas precīzu uzskaiti.