INDIVIDUĀLĀ SILTUMMEZGLA DARBĪBA ATBILSTOŠI ĀRGAISA TEMPERATŪRAI

Siltummezglā ir sensori, kas regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no ārgaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītajiem parametriem. Ja ārā būs sals un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulles, siltumenerģijas patēriņš būs lielāks, ja laikapstākļi būs silti, patēriņš samazināsies. Savukārt, ja temperatūra, piemēram,  būs augstāka par 12 grādiem, tad siltummezgls izslēgsies vispār.