INDIVIDUĀLĀ SILTUMMEZGLA APKALPOŠANA UN REMONTS

Lai ēkā uzstādītais individuālais siltummezgls (ISM) darbotos pareizi un kvalitatīvi, jānodrošina regulāra tehniskā apsekošana, kuru veic zinošs un pieredzējis speciālists.

Siltummezgla pareiza ieregulēšana nodrošina ekonomisku sistēmas darbību un komfortablu telpu mikroklimatu. Ieregulēšanu veic atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un āra gaisa temperatūrai. Ieregulēšana notiek katrai mājai individuāli, jo jāņem vērā, vai ēkai ir nomainīti logi, vai tā ir siltināta, kādā stāvoklī ir apkures sistēma un kādas ir iedzīvotāju vēlmes.

Tāpat ISM apkopes reizēs jāseko līdzi siltummezgla mehānismu stāvoklim, jākonstatē, vai nav radušies kādi defekti. Siltummezgla iekārtas ir dārgas, tāpēc svarīgi to kalpošanas laiku maksimāli pagarināt.

ISM iekārtu nomiņa nepieciešama, ja:

  • zaļi krāsotais tehniskais ūdens nonāk apkures vai karstā ūdens sistēmā, kas norāda uz sūcēm;
  • ievērojami pieaug apkurei nepieciešamais siltuma daudzums;
  • apsildes ūdens cirkulējot caur siltummaiņiem atdziest pārlieku daudz.