Kas jāzina, uzsākot jauno apkures sezonu?

Laikapstākļiem kļūstot vēsākiem, arī mūsu mājokļos iezogas vēsums, un tas ir īstais vai teju pēdējais brīdis, lai sāktu domāt par gatavību jaunajai apkures sezonai. Lai gan centralizētās siltumapgādes lietotājiem varētu šķist, ka pašiem jau nav jālauza galva par apkuri un atliek vien gaidīt, kad patīkamais siltums piepildīs telpas – tā gluži nav. Savukārt tiem pilsētniekiem, kuru mājokļu apsildīšanai izvēlēts kāds alternatīvs apkures veids, šis ir īstais brīdis izvērtēt esošo apkures sistēmu un varbūt vēl pēc gada saņemt siltumu un komfortu, ko nodrošina centralizētā siltumapgāde.

Oktobris ierasti ir tas gada mēnesis, kad tiek uzsākta apkures sezona – agrāk vai vēlāk, tas ir atkarīgs no ārgaisa temperatūras un pašu iedzīvotāju vēlmēm. Ir patērētāji, kas izvēlas sezonu uzsākt temperatūrai sasniedzot +15 grādu un ir patērētāji, kas sezonu uzsāk tikai oktobra nogalē vai novembrī, kad gaisa temperatūra noslīdējusi krietni zemāk. Šādu izvēles iespēju nodrošina ēku individuālie siltummezgli, kuru darbību un līdz ar to arī siltumenerģijas patēriņu nosaka paši ēkas iedzīvotāji vai namu apsaimniekotāji. Bet lai kurš būtu apkures sezonas sākuma brīdis – ir labi, ja mēs katrs esam tam gatavi.

APKOPE NEPIECIEŠAMA GAN ĒKAI, GAN APKURES SISTĒMAI

Gluži tāpat kā, ziemai tuvojoties, pārbaudām, vai pērn labi kalpojušās automašīnas ziemas riepas būs derīgas arī šajā sezonā, arī gada siltajā laikā ir vērts pārbaudīt, vai ēkas apkures sistēma ir labā darba kārtībā un vai nav nepieciešami mazāki un lielāki darbiņi, lai ēkas kopējā energoefektivitāte paaugstinātos, bet siltumenerģijas patēriņš samazinātos.

Jāatceras, ka siltumenerģijas patēriņš vienmēr būs lielāks vecās mājās, kur nav veikti nekādi atjaunošanas darbi, savukārt ēkām, kurās veikti energotaupīšanas pasākumi, arī patēriņš būs zemāks. Vislielāko siltuma taupīšanas efektu nodrošina mājas pilnīga renovācija, tomēr pat daļēju uzlabojumu veikšana – bēniņu, pagraba vai ārsienu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija vai ēkas individuālā siltummezgla efektīva regulēšana – samazinās gan mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, gan kopējās izmaksas par apkuri. Šie ir darbi, ko iespējams plānot un paveikt vasaras laikā, lai, uzsākot jauno apkures sezonu, būtu pārliecība, ka pakalpojuma izmantošana būs ar augstu efektivitātes zīmi.

Otra lieta, ko nevajadzētu aizmirst, ir ēkas individuālā siltimmezgla un iekšējās apkures sistēmas apkope – jo vecāka ēka vai apkures sistēma, jo rūpīgāk jāpārliecinās, ka visas iekārtas ir labā tehniskā stāvoklī un gatavas darbam. Regulāra – vismaz reizi gadā – siltummezgla tehniskā apkope pirmkārt ļauj precīzi uzstādīt parametrus, lai tiktu lietots tikai tik daudz siltumenerģijas, cik nepieciešams katrai konkrētai mājai, otrkārt profesionāla siltummezgla apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību.

Kā liecina pieredze, mājas, kurās siltummezglu apkalpo sertificētas firmas vai vismaz sertificēti speciālisti, pārsvarā nav sūdzību no iedzīvotājiem un arī siltummezgls darbojas nevainojami. Noteikti nevajadzētu apkopi veikt pašiem iedzīvotājiem vai uzticēt šo atbilsdīgo uzdevumu nepieredzējušiem speciālistiem.

Tātad īsumā rezumējot – laikā starp apkures sezonām pats – ja esi mājas īpašnieks – vai kopā ar savu namu apsaimniekotāju nosakiet paveicamo ēkas energoefektivitātes paaugstinšānai un pirms apkures sezonas pārbaudiet mājas iekšējo apkures sistēmu un individuālajā siltummezglā uzstādītos darbības režīmus.

NEATLIEC APKURES SEZONAS UZSĀKŠANU UZ PĒDĒJO BRĪDI

Lai gan varētu domāt – jo vēlāk tiks uzsākta apkures sezona, jo mazāk siltumenerģijas būs patērēts un zemākas būs arī izmaksas – tā tas var arī nebūt. Ja apkuri pieslēgt izvēlēsieties vien tad, kad ārgaisa temperatūra būs noslīdējusi līdz +8 vai vēl mazāk grādiem, jūsu mājoklis būs paspējis atdzist un tā uzsildīšanai tiks patērēts daudz lielāks siltumenerģijas patēriņš, nekā tas būs, izvēloties pakāpenisku mājokļa uzsildīšanu.

Protams, katrs pats, vadoties pēc vēlmēm un apstākļiem, apkures sezonu var uzsākt izvēlētajā brīdī, bet siltumapgādes speciālisti iesaka mājokli uzsildīt pakāpeniski. Optimālais laiks, kad to darīt, ir ārgaisa temperatūrai samazinoties līdz aptuveni +11 - + 12 grādiem – tas ir laiks, kad dienā vēl ir pietiekami silts un apkure nav nepieciešama, savukārt vakarā un nakts laikā, temperatūrai pazeminoties, iespējams uzsākt nelielu siltumenerģijas lietojumu, tādējādi izvairoties no drēgnuma un mitruma mājokļos. Ēku individuālie siltummezgli nodrošina iespēju, ka siltumenerģija tiek patērēta tikai pie noteiktas ārgaisa temperatūras, ko izvēlējušies un siltummezglā ieregulējuši paši iedzīvotāji vai namu apsaimniekotājs, savukārt temperatūrai paaugstinoties, siltummezgls automātiski izslēgsies un siltumenerģija netiks patērēta.

RAGAVAS VASARĀ UN RATI ZIEMĀ

Tiem liepājniekiem, kuri izmanto alternatīvas apkures sistēmas – malkas apkuri, granulu katlus, gāzes katlus u.c. –, bet apsver iespēju pievienoties centralizētās siltumapgādes sistēmai, apkures sezonas sākums ir īstais brīdis, lai plānotu jau nākamo apkures periodu. Ja tikai vasarā izdomāsi, ka rudenī vēlies saņemt “Liepājas enerģijas” nodrošināto pakalpojumu, visdrīzāk tas nebūs iespējams, jo pieslēgšanas process ir gana laikietilpīgs, turklāt izbūves darbi var notikt tikai laikā, kad iedzīvotāji nesaņem apkuri un, protams, ja laikapstākļi rudenī nepārsteidz ar agru salu.

Šajā vasarā “Liepājas enerģija” centrālo apkuri pieslēgusi 42 jaunu klientu objektiem – ņemot vērā augsto klientu interesi, darbi tika sākti jau pavasarī8i, un šobrīd norit vēl pēdējo pieslēgumu izbūve. Jauno klientu loks pieaug gadu no gada, atgriežas arī tādi klienti, kas savulaik – MAS “Liepājas siltums” darbības laikā – atteikušies no centralizētās siltumapgādes, priekšroku dodot kādai alternatīvai apkures sistēmai. Viens no šādiem klientiem ir PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, kas tagad “Liepājas enerģijas” nodrošināto pakalpojumu saņem arī tehnikuma mācību telpās Ventspils ielā 51 un dienesta viesnīcā Ventspils ielā 51A; līdz šim “Liepājas enerģija” apsildīja tehnikuma objektos K.Ukstiņa ielā 17/23, Vānes ielā 4 un Vānes ielā 4a.

“Liepājas Valsts tehnikuma” direktors Agris Ruperts: “Kad tehnikumam beidzās līgums ar iepriekšējo siltumenerģijas piegādātāju, tika izsludināts iepirkuma konkurss, kā rezultātā tiesības apsildīt ēkas Ventspils un Vānes ielā ieguva “Liepājas enerģija”. Šobrīd sadarbību ar uzņēmumu vērtējam ļoti pozitīvi, jo salīdzinoši īsā laikā tika nodrošināta siltumenerģijas piegāde, lai jau 1. septembrī audzēkņiem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā, būtu siltais ūdens un arī skolas personāls varētu komfortabli justies.”

Pēdējo gadu lielākie centralizētajai siltumapgādei pievienotie klienti ir viesnīca “Europa City Amrita Hotel”, Liepājas 8.vidusskolas peldbaseins, Nacionālo Bruņoto spēku objekts Roņu ielā 2, Piejūras slimnīca, koncertzāle “Lielais dzintars”, Liepājas Valsts tehnikums un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde. Arī privātmāju īpašnieki veido nozīmīgu jauno klientu daļu – apmēram 50% no katru gadu pieslēgtajiem jauno klienu objektiem ir privātmāju sektors.

Ja izlemts par labu centralizētajai siltumapgādei, pirmais solis ir tikšanās ar “Liepājas enerģijas” speciālistiem, lai izvērtētu pieslēguma iespēju konkrētajam objektam – atrašanās vieta, attālums, kādā atrodas uzņēmuma siltumtīkli, iespējamais pieslēguma izbūves maršruts, ekonomiskais pamatojums u.c. Lai gan uzņēmums ir pretimnākošs un mēģina rast labāko risinājumu katram potenciālajam klientam, tomēr ir arī situācijas, kad nākas atteikt – piemēram, ja īpašums atrodas pārāk tālu no uzņēmuma siltumtīkliem un pieslēguma izbūvē nav ekonomiska ieguvuma ne vienai no pusēm. Tāpat mēdz būt situācijas, kad jaunā pieslēguma cauruļvadi jāizbūvē caur trešās personas īpašumu, bet ja kaimiņš nepiekrīt, tad var izrādīties, ka citas pieslēguma iespējas fiziski nepastāv. Tomēr, ja pieslēgums ir iespējams, tad nākamais solis ir tehnisko noteikumu pieteikuma pieprasījums, kam tālāk seko projekta izstrāde un saskaņošana ar attiecīgajām pilsētas institūcijām. Kad saņemts apstiprinājums būvdarbu uzsākšanai, “Liepājas enerģija” veic pieslēguma izbūvi, bet jaunais klients ēkas siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi. Noslēdzošais posms ir siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšana un pakalpojuma lietošanas līguma noslēgšana.

“Liepājas enerģija” aicina neatlikt tikšanos ar uzņēmuma speciālistiem līdz pavasarim vai vasarai, jo savlaicīga nākamā klienta iniciatīva nozīmē vien to, ka arī pakalpojumu būs iespējams uzsākt lietot tieši tad, kad tas ir nepieciešams nevis brīdī, kad nākamā apkures sezona ritēs jau pilnā sparā.

Centralizētās siltumapgādes priekšrocības:

  • Moderna centralizēta siltumapgādes sistēma spēj nodrošināt prognozējamu un konkurētspējīgu pakalpojumu;
  • Viszemākais kaitīgo izmešu līmenis;
  • Visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāte;
  • Zemākas izmaksas, kas ļauj veidot zemākus tarifus;
  • Visaugstākā siltumapgādes drošība;
  • Iespēja regulēt iekštelpu temperatūru atbilstoši vēlmēm un laikapstākļiem;
  • Augsts servisa līmenis.

Lai pieteiktos centralizētās siltumapgādes pakalpojumam, sazinies ar “Liepājas enerģija” speciālistiem, zvanot pa tālr.: 63425904 vai rakstot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Papildu informāciju meklē uzņēmuma mājas lapā www.liepajasenergija.lv.