KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?

1. Centralizētajā siltumapgādē siltumenerģijas ceļš līdz radiatoram sākas ar siltumenerģijas saražošanu katlu mājā vai koģenerācijas stacijā.

2. Saražotā siltumenerģija tiek pārvadīta līdz ēkām pa siltumtrasēm. Šo siltumenerģijas ceļa posmu līdz ēkai sauc par siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu.

3. Ēkā ir izvietots siltummezgls, kas uzskaita pievadīto siltumenerģiju, kas tālāk tiek novadīta ēkas apkures sistēmā un karstā ūdens uzsildīšanai.

Tālāk siltumenerģijas ceļš ēkā sadalās.

4. Siltumenerģija cirkulē radiatoru sistēmā un nodrošina ēkas apkuri.

5. Ar siltumenerģijas palīdzību tiek uzsildīts ēkai pievadītais aukstais ūdens, lai no krāna varētu tecēt karstais ūdens.

6. Karstais ūdens ēkas iekšējā sistēmā nepārtraukti atdziest, bet, lai nodrošinātu patērētāju komfortu un, atverot krānu, ūdens tomēr būtu karsts, notiek nepārtraukta karstā ūdens cirkulācija sistēmā un šī ūdens sildīšana.

siltumenergijas razosana

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 2015