KAS IR SILTUMENERĢIJAS TARIFS UN KAS TO APSTIPRINA?

Tarifs ir siltumenerģijas cena par vienu megavatstundu. Siltumenerģijas tarifu izvērtēšanu un apstiprināšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators). Regulators rūpīgi izvērtē vai siltuma ražotāja iesniegtais tarifa projekts ir aprēķināts atbilstoši tarifu noteikšanas metodikai, kā arī vai visas tarifā iekļautās izmaksas ir pamatotas. Saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.