KĀDAS IZMAKSAS IEKĻAUTAS SILTUMENERĢIJAS TARIFĀ?

Siltumapgādes pakalpojuma tarifs iekļauj tikai tās izmaksas, kas tieši attiecināmas uz siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam jeb siltummezglam – tās ir izmaksas par siltumapgādes izveidi, uzturēšanu un pakalpojuma sniegšanu:

  • pamatlīdzekļu nolietojums;
  • iekārtu remonts un uzturēšana;
  • kurināmais;
  • nodokļi;
  • elektrības, ūdens un ķimikāliju izmaksas;
  • citas saimnieciskās darbības.

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 2015