KĀDI FAKTORI IETEKMĒ SILTUMENERĢIJAS TARIFU DAŽĀDĀS APDZĪVOTĀS VIETĀS?

Siltumenerģijas tarifi dažādās apdzīvotās vietās ir atšķirīgi, un tam par iemeslu ir vairāki iemesli:

  • patēriņa apjoms;
  • iedzīvotāju (apbūves) blīvums;
  • teritorijas reljefs un teritoriālais izvietojums;
  • veiktās investīcijas un tehnoloģijas;
  • izmantotais kurināmais (šķelda, gāze, ogles, malka, granulas vai visu kurināmo komplekts).

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 2015