LIEPĀJAS ENERĢIJAS TARIFU VĒSTURE

2015./2016. gada apkures sezonu, "Liepājas enerģija" uzsāka ar tās darbības vēsturē sesto samazināto gala tarifu patērētājiem, kas aprēķināts un ir iespējams pateicoties visu līdzšinējo investīcijas un attīstības projektu – pārvadu un sadales tīklu rekonstrukcija, biomasas koģenerācijas stacijas izbūve, daļēja pāreja no dabas gāzes uz alternatīvu kurināmo siltumenerģijas ražošanā – veiksmīgu realizāciju un to darbības faktisko efektivitāti.

tarifu vesture