CIK TĀLU TIEK REGULĒTS SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMS?

Siltumapgādes pakalpojums tiek regulēts siltumenerģijas pārvadei līdz ēkas ievadam jeb ēkas siltummezglam, kur ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs.

Liepājas siltumapgādes sistēmu uztur uzņēmums "Liepājas enerģija", bet apsaimniekotājs uztur ēkas iekšējās sistēmas.

 

pakalpojuma regulesana

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 2015

Siltumapgādes sistēms sakārtošana ēkā, kā arī tās energoefektivitātes nodrošināšana, ir namu apsaimniekotāja obligāts pienākums, ko nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.