Uzdot jautājumu

Nosūtīt e-pasta vēstuli. Visi lauki, kas apzīmēti ar '*' ir obligāti jāaizpilda.

Jautājumi un atbildes

Kas jāzina, uzsākot jauno apkures sezonu?

Laikapstākļiem kļūstot vēsākiem, arī mūsu mājokļos iezogas vēsums, un tas ir īstais vai teju pēdējais brīdis, lai sāktu domāt par gatavību jaunajai apkures sezonai. Lai gan...

Lasīt vairāk »
Centralizētā siltumapgāde – kas lācītim vēderā?

Liepājā centralizēto siltumapgādes pakalpojumu saņem nedaudz vairāk kā 900 objektu – tās ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, privātmājas, valsts un pašvaldību iestādes un...

Lasīt vairāk »
Kāpēc izvēlēties “zaļu” un videi draudzīgu siltumenerģiju?

Četrdesmit astoņus gadus, kopš tālajā 1929. gadā darbību uzsāka Liepājas termo elektro centrāle, siltumenerģijas ražošanai izmantoja akmeņogles, vēl turpmākos 20 gadus kā kurināmais...

Lasīt vairāk »
Kādi faktori ietekmē siltumenerģijas patēriņu un maksu par to?

Salīdzināšana ir itin bieža un ierasta darbība. Mēs salīdzinām pārtikas preču cenas veikalos, salīdzinām savu un kaimiņa automašīnu vai televizoru, salīdzinām interešu izglītības...

Lasīt vairāk »
Ēkas individuālā siltummezgla iespējas gudram siltumenerģijas lietojumam

Individuālais siltummezgls ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas sastāvdaļām. Tā kvalitatīva uzstādīšana, precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski...

Lasīt vairāk »
Ieteikumi siltumenerģijas taupīšanai ikdienā

Apsildi gudri Pamēģini samazināt temperatūru telpā. Samazinot temperatūru telpā par 1 grādu, apkurei nepieciešamais enerģijas daudzums samazinās par 5%. Lielākā daļa iedzīvotāju...

Lasīt vairāk »
KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?

1. Centralizētajā siltumapgādē siltumenerģijas ceļš līdz radiatoram sākas ar siltumenerģijas saražošanu katlu mājā vai koģenerācijas stacijā. 2. Saražotā siltumenerģija tiek...

Lasīt vairāk »
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES PRIEKŠROCĪBAS

Moderna centralizēta siltumapgādes sistēma spēj nodrošināt prognozējamu un konkurētspējīgu pakalpojumu. Viszemākais kaitīgo izmešu līmenis. Visaugstākā kurināmā izmantošanas...

Lasīt vairāk »
CIK TĀLU TIEK REGULĒTS SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMS?

Siltumapgādes pakalpojums tiek regulēts siltumenerģijas pārvadei līdz ēkas ievadam jeb ēkas siltummezglam, kur ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs. Liepājas siltumapgādes sistēmu...

Lasīt vairāk »
KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI, LAI FIZISKA PERSONA VARĒTU NOSLĒGT LĪGUMU AR LIEPĀJAS ENERĢIJU PAR SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDI UN LIETOŠANU?

Ar objekta īpašnieku vai īrnieku – fizisku personu – līgums netiek slēgts. Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts starp Liepājas enerģiju un dzīvojamās ēkas...

Lasīt vairāk »
KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI, LAI JURIDISKA PERSONA VARĒTU NOSLĒGT LĪGUMU AR LIEPĀJAS ENERĢIJU PAR SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDI UN LIETOŠANU?

Ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku, namu apsaimniekotāju vai dzīvokļu īpašnieku biedrību, vai ar nedzīvojamo telpu īpašnieku vai nomnieku – juridisku personu – "Liepājas...

Lasīt vairāk »
KĀ VEIDOJAS MAKSA PAR APKURI?

Maksu par apkuri veido siltumenerģijas tarifa un patērētā siltumenerģijas daudzuma reizinājums. Liepājā ikmēneša siltumenerģijas patēriņš, atbilstoši katrā ēkā uzstādītajam...

Lasīt vairāk »
KAS IR SILTUMENERĢIJAS TARIFS UN KAS TO APSTIPRINA?

Tarifs ir siltumenerģijas cena par vienu megavatstundu. Siltumenerģijas tarifu izvērtēšanu un apstiprināšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas...

Lasīt vairāk »
KĀDI FAKTORI IETEKMĒ SILTUMENERĢIJAS TARIFU DAŽĀDĀS APDZĪVOTĀS VIETĀS?

Siltumenerģijas tarifi dažādās apdzīvotās vietās ir atšķirīgi, un tam par iemeslu ir vairāki iemesli: patēriņa apjoms; iedzīvotāju (apbūves) blīvums; teritorijas reljefs un...

Lasīt vairāk »
KĀDAS IZMAKSAS IEKĻAUTAS SILTUMENERĢIJAS TARIFĀ?

Siltumapgādes pakalpojuma tarifs iekļauj tikai tās izmaksas, kas tieši attiecināmas uz siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam jeb siltummezglam – tās ir izmaksas par...

Lasīt vairāk »
LIEPĀJAS ENERĢIJAS TARIFU VĒSTURE

2015./2016. gada apkures sezonu, "Liepājas enerģija" uzsāka ar tās darbības vēsturē sesto samazināto gala tarifu patērētājiem, kas aprēķināts un ir iespējams pateicoties visu...

Lasīt vairāk »
PAZIŅOJUMS PAR SILTUMENERĢIJAS CENU

"Liepājas enerģija" katra mēneša sākumā publisko paziņojumu par tekošā mēneša siltumenerģijas tarifu – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzņēmumam ir apstiprinājusi...

Lasīt vairāk »
KUR RODAS SILTUMA ZUDUMI UN KAS PAR TIEM ATBILD?

Zudumi rodas ikvienā sistēmā, bet šo zudumu apjoms atkarīgs no tā, cik izolēta un sakārtota ir konkrētā sistēma. "Liepājas enerģija" ražo un piegādā siltumenerģiju līdz katram...

Lasīt vairāk »
KAS JĀŅEM VĒRĀ SALĪDZINOT SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅUS?

Katras dzīvojamās mājas maksu par apkuri veido siltumenerģijas tarifs, kas visiem liepājniekiem ir vienāds, un ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš, kas savukārt var būt krasi...

Lasīt vairāk »
KĀDA IR KĀRTĪBA, LAI PIESLĒGTU NAMU APKUREI?

Uzsākot apkures sezonu, mājām, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), ja sistēma ir sakārtota un darbojas režīmā, kādu paredz tā ekspluatācija, atliek tikai precīzi...

Lasīt vairāk »
KAD SĀKAS UN BEIDZAS APKURES SEZONA?

Patērētājs centralizētās siltumapgādes pakalpojumu var pieslēgt un atslēgt sev vēlamā laikā un attiecīgi pats noteikt apkures sezonas ilgumu. Lai pieslēgtu vai atslēgtu apkuri,...

Lasīt vairāk »
KĀDAI JĀBŪT GAISA TEMPERATŪRAI DZĪVOKLĪ?

Liepājā visās daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), kas ļauj regulēt un mainīt uzstādījumus, lai patērētāju dzīvokļos nodrošinātu...

Lasīt vairāk »
KĀDAI JĀBŪT KARSTĀ ŪDENS TEMPERATŪRAI DZĪVOKLĪ?

Vēlamo karstā ūdens temperatūru nosaka namu apsaimniekotājs, vienojoties ar iedzīvotājiem. Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka karstā ūdens temperatūrai ūdens izdales vietās jābūt vismaz...

Lasīt vairāk »
VAI, PIESLĒDZOT APKURI, GAISA TEMPERATŪRAI DZĪVOKLĪ UZREIZ JĀBŪT PIETIEKAMAI?

Ja ēkā apkure nav bijusi ilgstoši vai temperatūra telpās ievērojami pazeminājusies, tad vēlamās temperatūras sasniegšanai un ēkas uzsilšanai būs nepieciešams zināms laiks – vairāk...

Lasīt vairāk »
VAI NO APKURES IESPĒJAMS ATSLĒGTIES JEBKURĀ LAIKĀ? PIEMĒRAM, GADĪJUMĀ, JA STRAUJI PAAUGSTINĀS GAISA TEMPERATŪRA?

Tas ir iespējams, jo vēlamo gaisa temperatūru namu apsaimniekotājs var ieregulēt mājas individuālajā siltummezglā (ISM). Attiecīgi arī iespējams pilnībā atslēgt apkuri vai arī sistēmu...

Lasīt vairāk »
KO DARĪT, JA MĀJAI APKURE IR PIESLĒGTA, BET RADIATORI NESILDA (VAI NESILDA KĀDĀ KONKRĒTĀ TELPĀ)?

Ja radiatori nesilda, iespējams, nepieciešama to atgaisošana; jāpārliecinās par atbilstošiem uzstādījumiem ēkas siltummezglā. Ja radiatori un mājas iekšējā siltumapgādes sistēma ir...

Lasīt vairāk »
VAI APKURES SISTĒMAS ATGAISOŠANU DRĪKST VEIKT SAVIEM SPĒKIEM?

Iedzīvotāji ar apkures sistēmām nedrīkst veikt nekādas darbības – jāvēršas pēc palīdzības pie speciālista. Namos ar jaunajiem siltummezgliem (Liepājā tādi uzstādīti visās...

Lasīt vairāk »
ĒKAS INDIVIDUĀLAIS SILTUMMEZGLS

Individuālais siltummezgls (ISM) nodrošina nepieciešamā komforta līmeni dzīvojamā mājā. Liepājā visās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kas saņem centralizēto siltumapgādi, ir...

Lasīt vairāk »
AUTOMATIZĒTI INDIVIDUĀLIE SILTUMMEZGLI

Ļauj automātiski un kvalitatīvi regulēt ēku apkures sistēmas, nodrošināt telpās optimālu, iedzīvotāju izvēlētu temperatūru. Jebkurā diennakts laikā iespējams sagatavot karsto...

Lasīt vairāk »
INDIVIDUĀLĀ SILTUMMEZGLA DARBĪBA ATBILSTOŠI ĀRGAISA TEMPERATŪRAI

Siltummezglā ir sensori, kas regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no ārgaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītajiem parametriem. Ja ārā būs sals un temperatūra noslīdēs...

Lasīt vairāk »
KĀ MAKSU PAR SILTUMU IETEKMĒ ĒKAS INDIVIDUĀLAIS SILTUMMEZGLS?

Pareizi noregulēts siltummezgls (ISM) ļauj izlietot tikai tik daudz siltumenerģijas, cik nepieciešams patērētāja komfortam. ISM ieregulēšana ir noslēdzošs un ļoti svarīgs posms ISM...

Lasīt vairāk »
INDIVIDUĀLĀ SILTUMMEZGLA APKALPOŠANA UN REMONTS

Lai ēkā uzstādītais individuālais siltummezgls (ISM) darbotos pareizi un kvalitatīvi, jānodrošina regulāra tehniskā apsekošana, kuru veic zinošs un pieredzējis speciālists. Siltummezgla...

Lasīt vairāk »
ŪDENS IEKRĀSOŠANA

Visi centralizētās siltumapgādes siltuma ražotāji, arī "Liepājas enerģija", veic siltumtīklos esošā siltumnesēja jeb tehniskā ūdens iekrāsošanu ar fluorescējošu krāsvielu, kas...

Lasīt vairāk »
AVĀRIJAS DIENESTS

Ja konstatējat jebkādus apkures sistēmas bojājumus vai darbības nepilnības ēkas iekšienē, informējiet par to savu namu apsaimniekotāju. Konstatējot ārējo siltumtrašu bojājumus,...

Lasīt vairāk »