Vispārējā informācija

SIA "Liepājas enerģija" ir mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gadā.

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir nodrošināt siltumu un komfortu katra liepājnieka mājoklī, kurš izvēlējies centralizētās siltumapgādes pieslēgumu. Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionāla komanda un veiksmīgi īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošu, stabilu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu pakalpojumu katram pilsētas iedzīvotājam un Liepājai kopā. 

Uzņēmuma īpašnieki ir A/S "Latvenergo" – 51%, Liepājas dome – 39%, SIA "Enerģijas risinājumi" – 10%.

SIA "Liepājas enerģija" valdes sastāvs:

J.JansonsJānis Jansons, valdes priekšsēdētājs

J.Berzins webJānis Bērziņš, valdes priekšsēdētāja vietnieks

A.Stals web Andris Štāls, valdes loceklis

  

MISIJA

Nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

VĪZIJA

Klientu izvēlēts inovatīvs un stabils siltumapgādes uzņēmums.

VĒRTĪBAS

Profesionalitāte. Mēs tiecamies pilnveidoties un veidojam ilgtermiņa attiecības.

Kvalitāte. Mēs rūpējamies par drošu pakalpojumu visa tā darbības laikā.

Atbildība. Mēs rīkojamies atbildīgi pret darbiniekeim, klientiem, sadarbības partneriem un apkārtējo vidi.

 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

  • Saglabāt vienotu centralizētas siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu
  • Panākt siltumenerģijas izmaksu samazinājumu
  • Maksimāli samazināt siltuma zudumus
  • Pilnveidot ražošanu un pārvades infrastruktūru, izmantojot modernākās tehnoloģijas
  • Atjaunot siltumtīklus un izmantot koģenerācijas staciju, lai nodrošinātu zemākas pārvades un ražošanas izmaksas
  • Palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, lai nodrošinātu uzņēmuma un Liepājas siltumapgādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstību

 

Realizācijas apjoms 2016. gadā – 211 tūkst. MWh siltumenerģijas un 43 tūkst. MWh elektroenerģijas. Uzņēmuma apgrozījums – 16,8 milj. eiro.

Uzņēmuma klienti – 720 dzīvojamās mājas un 230 juridisko personu (pašvaldības un valsts iestādes, izglītības iestādes, komercsabiedrības u.c.) objekti.

Darbinieku skaits uzņēmumā – 84 (dati 2018. gada februārī). Uzņēmuma struktūrshēmu skatīt šeit.