“LIEPĀJAS ENERĢIJĀ” VIDES ILGTSPĒJAS JAUTĀJUMUS PĒTA “ERASMUS+” PROGRAMMAS JAUNIEŠI

Šodien, 22. jūnijā, SIA “Liepājas enerģija” lielākajā siltumavotā TEC viesojās jaunieši, kas “Erasmus+” programmas ietvaros piedalās starptautiskā projektā “Chasing footprints of climate change”. Jauniešu mērķis bija iepazīties ar siltumapgādes uzņēmuma darbību, izmantotajām tehnoloģijām, kā arī noskaidrot, kā uzņēmums savā darbībā īsteno vides ilgtspējas aktivitātes.

Erasmus 1Erasmus 2Erasmus 3

 

Erasmus 4Erasmus 5Erasmus 6

Erasmus 7Erasmus 8