VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

SIA "Liepājas enerģija" ir mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas...

Lasīt vairāk »
Biokoģenerācijas stacija

Lai modernizētu Liepājas siltumapgādi un palielinātu saražotās siltumenerģijas konkurētspēju, uzņēmums "Liepājas enerģija" 2011. gadā uzsāka biokoģenerācijas stacijas...

Lasīt vairāk »
Siltumtrases un to rekonstrukcija

SIA "Liepājas enerģija", paaugstinot pārvaldīto siltumtīklu efektivitāti un drošumu, ik gadu veic siltumtrašu rekonstrukciju pilsētā. Laikā no 2006. gada uzņēmums par ceturtdaļu ir...

Lasīt vairāk »
Gāzes koģenerācijas stacija

Gāzes koģenerācija: ceļš uz augstāku efektivitāti siltuma ražošanā Lai efektīvāk izmantotu energoresursus, 2010. gadā uzņēmums "Liepājas enerģija" uzbūvēja gāzes koģenerācijas...

Lasīt vairāk »
Investīcijas

No 2006. līdz 2016. gadam uzņēmuma "Liepājas enerģija" kopējās investīcijas ir 56,2 milj. eiro. Paveiktais: pārtraukta neefektīva elektroenerģijas ražošana ar tvaika...

Lasīt vairāk »