Biokoģenerācijas stacija

Lai modernizētu Liepājas siltumapgādi un palielinātu saražotās siltumenerģijas konkurētspēju, uzņēmums "Liepājas enerģija" 2011. gadā uzsāka biokoģenerācijas stacijas būvniecību. 

2011. gada novembrī uzņēmums noslēdza līgumu par biokoģenerācijas stacijas celtniecību ar AS "UPB" , kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus.  Stacijas atklāšana – 2012. gada novembrī.

Stacijas projekta kopējās izmaksas – 10,5 milj. eiro, no tiem 3,1 milj. eiro Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts.

 

Stacijas ražošanas jauda – 60 000 MWh siltumenerģijas, kas veido 20% no uzņēmuma kopējā saražotā apjoma, un 12 000 MWh elektroenerģijas.

 

Biokoģenerācijas stacijas jauda – 12 MW siltuma un 2,3 MW elektrības.

 

Stacijā kā kurināmais kalpo vietējais atjaunojamais energoresurss – šķelda.