Gāzes koģenerācijas stacija

Gāzes koģenerācija: ceļš uz augstāku efektivitāti siltuma ražošanā

Lai efektīvāk izmantotu energoresursus, 2010. gadā uzņēmums "Liepājas enerģija" uzbūvēja gāzes koģenerācijas staciju Liepājā, Tukuma ielā. 

Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana un būvniecības izmaksas – 2,8 milj. eiro.

Darbus veica SIA "Filter", kas nodrošināja tehnoloģiju piegādi un piesaistīja apakšuzņēmējus speciālo darbu veikšanai.

Stacija ekspluatācijā nodota 2010. gada jūnijā.

Stacijā saražotā elektroenerģija tiek nodota AS "Latvenergo" kopējā tīklā, bet visa saražotā siltumenerģija tiek izmantota "Liepājas enerģijas" centralizētās siltumapgādes sistēmā. 

Ieguvumi no koģenerācijas stacijas izbūves:

  • augstāka siltumenerģijas ražošanas efektivitāte;
  • samazināts kurināmā patēriņš un gāzes – kā kurināmā – cenas ietekme uz siltumenerģijas tarifu;
  • patērētāji saņem kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu.

Uzbūvētā gāzes koģenerācijas stacija – viena no efektīvākajām Latvijā un Baltijas valstīs:

  • divi Austrijā ražoti "Jenbacher" gāzes dzinēji JMS-612;
  • kopējā jauda – 4 MWel/4MWth;
  • jaunākās tehnoloģijas to padara videi draudzīgu un  pilnībā automatizētu;
  • siltumenerģijas tarifa samazinājuma efekts – 4,3 EUR/MWh.