Siltumtrases un to rekonstrukcija

SIA "Liepājas enerģija", paaugstinot pārvaldīto siltumtīklu efektivitāti un drošumu, ik gadu veic siltumtrašu rekonstrukciju pilsētā. Laikā no 2006. gada uzņēmums par ceturtdaļu ir optimizējis siltumtrašu garumu un rekonstruējis 57,5 km siltumtrašu, bet līdz 2020. gadam plāno pilnībā rekonstruēt visas pilsētas siltumtrases.

2006. gadā kopējais siltumtrašu garums Liepājā bija 127 km; 6 km maģistrālo tīklu, kuru kopējais garums sasniedza 16 km, atradās zem gruntsūdens līmeņa.

No 2006. līdz 2008. gadam uzņēmums "Liepājas enerģija" rekonstruēja 15 km siltumtrašu, vecās caurules aizstājot ar modernām un rūpnieciski izolētām, kā arī likvidēja nevajadzīgus siltumtrašu posmus 24,2 km garumā.

2009. gada otrajā pusē uzņēmums uzsāka maģistrālo siltumtrašu rekonstrukciju. Rekonstruējamo trašu kopējais garums 2010. – 2012. gadā bija 12,9 km, ieguldītās investīcijas – 10,7 milj. eiro., t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsta finansējums 4,3 milj. eiro.

Uzņēmuma īpašumā esošo pārvades trašu kopējais garums šobrīd ir aptuveni 13,6 km, savukārt sadales trašu kopējais garums ir aptuveni 87,8 km.