Pārskati

2018. gads

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:

  • 2018. gada sešu mēnešu (pdf.)
  • 2018. gada trīs mēnešu (pdf.)

2017. gads

SIA "Liepājas enerģija" gada pārskats par 2017. gadu (pdf.)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:

  • 2017. gada (pdf.)
  • 2017. gada deviņu mēnešu (pdf.)
  • 2017. gada sešu mēnešu (pdf.)
  • 2017. gada trīs mēnešu (pdf.)

 

2016. gads

SIA "Liepājas enerģija" gada pārskats par 2016. gadu (pdf.)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:

 

2015. gads

  • SIA "Liepājas enerģija" gada pārskats par 2015. gadu (pdf.)