"Liepājas enerģijas" plānotais 2018. gadā

2018. gadā turpināsies Liepājas siltumapgādes infrastruktūras modernizācija, īpaši akcentējot jauno klientu pieslēguma izveides iespējas.

TV Kurzeme raidījums "Strādājam Liepājā", 2018. gada 26. janvārī.