"Liepājas enerģija" plāno investīcijas

"Liepājas enerģija" nupat atzīmēja savu 10 gadu jubileju, ko caurstrāvoja doma, ka siltumapgāde Liepājā ir sakārtota. Jā, ir moderni un efektīvi siltumavoti, sakārtotas maģistrālās trases, uzskaites sistēma, bet vai tas nozīmē, ka viss ir kārtībā?

TV Kurzeme raidījums "Strādājam Liepājā", 2015. gada 11. decembris.