DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2016./2017.G. APKURES SEZONĀ (NOVEMBRIS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums periodam 2016. gada novembrī.