DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2016./2017.G. APKURES SEZONĀ (NOVEMBRIS, DECEMBRIS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums periodam no 2016. gada novembra līdz decembrim.