DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2016./2017.G. APKURES SEZONĀ (NOVEMBRIS - FEBRUĀRIS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums periodam no 2016. gada novembra līdz 2017. gada februārim.

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2017.gada februārī
Vidējā ārgaisa temperatūra  -0,9°C
Siltumenerģijas tarifs atbilstoši AS "Latvijas gāze" paziņojumam* 2017.gada februāris 54,95 EUR/MWh
2017.gada marts 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš   33 012 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru  Vidējais maksājums pilsētā 1,06 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,61 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 0,91 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 1,24 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa