DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2016./2017.G. APKURES SEZONĀ (NOVEMBRIS - MARTS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums periodam no 2016. gada novembra līdz 2017. gada martam.

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2017.gada martā
Vidējā ārgaisa temperatūra  2,7°C
Siltumenerģijas tarifs atbilstoši AS "Latvijas gāze" paziņojumam* 2017.gada marts  54,95 EUR/MWh
2017.gada aprīlis 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš   28 262 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru  Vidējais maksājums pilsētā 0,87 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,45 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 0,70 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 1,03 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa