DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2016./2017.G. APKURES SEZONĀ (NOVEMBRIS - APRĪLIS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums periodam no 2016. gada novembra līdz 2017. gada aprīlim.

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2017.gada aprīlī
Vidējā ārgaisa temperatūra  4,3°C
Siltumenerģijas tarifs atbilstoši AS "Latvijas gāze" paziņojumam* 2017.gada aprīlis 54,95 EUR/MWh
2017.gada maijs, jūnijs 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš   22 006 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru  Vidējais maksājums pilsētā 0,64 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,30 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 0,49 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 0,78 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa