DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2017./2018.GADA APKURES SEZONĀ (OKTOBRIS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2017. gada oktobrī.