DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2017./2018.GADA APKURES SEZONĀ (OKTOBRIS, Novembris)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2017. gada oktobrī un novembrī.

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2017.gada novembrī
Vidējā ārgaisa temperatūra  +5,3°C
Siltumenerģijas tarifs Liepājā* 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš   25 164 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru  Vidējais maksājums pilsētā 0,77 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,40 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 0,67 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 0,91 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa