DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2017./2018.GADA APKURES SEZONĀ (OKTOBRIS, NOVEMBRIS, DECEMBRIS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2017. gada oktobrī, novembrī un decembrī.

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2017.gada decembrī
Vidējā ārgaisa temperatūra  +3,4°C
Siltumenerģijas tarifs Liepājā* 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš   30 270 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru  Vidējais maksājums pilsētā 0,94 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,52 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 0,81 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 1,11 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa