DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2017./2018.GADA APKURES SEZONĀ (OKTOBRIS, NOVEMBRIS, DECEMBRIS, JANVĀRIS)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2017. gada oktobrī, novembrī, decembrī un 2018. gada janvārī.

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2018.gada janvārī
Vidējā ārgaisa temperatūra  -0,5°C
Siltumenerģijas tarifs Liepājā* 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš   36 922 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru  Vidējais maksājums pilsētā 1,18 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,68 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 1,03 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 1,37 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa