Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums Liepājā 2014./2015.g. apkures sezonā

tabula1.pdf