DAUDZDZĪVOJAMO ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS 2014./2015. GADA APKURES SEZONĀ (NOVEMBRIS - MARTS)

Māju siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums (2014. gada novembris - 2015. gada marts)