DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2015./2016.G. APKURES SEZONĀ, NOVEMBIS UN DECEMBRIS

Salīdzinājums par 2015.gada novembri un decembri.