DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJĀ 2015./2016.G. APKURES SEZONĀ, NOVEMBIS, DECEMBRIS UN JANVĀRIS

Salīdzinājums par 2015. gada novembri un decembri un 2016. gada janvāri.