SILTUMENERĢIJAS TARIFS 2016. GADA oktobrī - 54,95 EUR/MWH + PVN

Pamatojoties uz SPRK padomes 24.09.2015. lēmumu Nr. 128 „Par SIA „Liepājas enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, publicēts 30.09.2015. izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr. 191 (5509) un AS „Latvijas gāze” paziņojumu par dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu 2016. gada oktobrī, publicēts 10.10.2016. izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr. 196 (5768), 2016. gada oktobrī noteiktais siltumenerģijas tarifs ir: 54,95 EUR/MWh + PVN.

PVN likmes no 2012. gada 1. jūlija:

  • iedzīvotājiem 12%;
  • pārējiem 21%.