SILTUMENERĢIJAS TARIFS 2017. GADA JANVĀRĪ - 54,95 EUR/MWH + PVN

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015. gada 24. septembra lēmumu Nr. 128 "Par SIA "Liepājas enerģija" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem", publicēts 2015. gada 30. septembra izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 191 (5509), un a/s "Latvijas gāze" paziņojumu par dabas gāzes tirdzniecības gala tarifu 2017. gada janvārī, publicēts 2017. gada 9. janvārī izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 7 (5834), 2017. gada janvārī noteiktais siltumenerģijas tarifs ir 54,95 EUR/MWh + PVN.

PVN likmes no 2012. gada 1. jūlija:

  • iedzīvotājiem 12%;
  • pārējiem 21­%.